Prisma

Wat is een prisma?

prisma

Intro

Bij een prisma zijn alle vlakken (op 2 na) een rechthoek. De twee overgebleven vlakken hebben een andere vorm. Dat kan bijvoorbeeld zijn een driehoek, een vijfhoek, een achthoek enz. Een van die twee vlakken die geen rechthoek zijn, noemen we het grondvlak. Dat grondvlak hoeft niet altijd het onderste vlak te zijn. Het grondvlak kan dus ook "staan". In bovenstaande afbeelding is het grondvlak van het linker prisma een driehoek (oranje). In het rechter prisma is het grondvlak een zeshoek (blauw).
Dus iedere n-hoek kan het grondvlak zijn van een prisma. Je hebt dan dus evenveel rechthoeken. Dus een prisma met een n-hoek als grondvlak heeft n-rechthoeken. Bij een recht prisma staan de zijvlakken loodrecht op het grondvlak. Bij een scheef prisma staan deze zijvlakken dus niet loodrecht op het grondvlak.

Enkele voorbeelden van een prisma

- tent
- huis
- "dikke" ster

Inhoud van een prisma

prisma

De inhoud van een prisma is:

Inhoud = Oppervlakte grondvlak x hoogte (h)