Oppervlakte cirkel

Hoe bereken je de oppervlakte van een cirkel?

Oppervlakte cirkel

Intro

De oppervlakte van een cirkel is de "binnenkant" van een cirkel. In bovenstaande afbeelding dus het groene gedeelte. Denk bijvoorbeeld aan een rond grasveld.

Oppervlakte cirkel = straal x straal x π

Aangezien straal x straal gelijk is aan r² kunnen we ook zeggen: Oppervlakte cirkel = r x r x π = πr²

Voorbeeld oppervlakte cirkel:

De diameter van een rond grasveld is 9,8 meter. Bereken de oppervlakte van het grasveld, ofwel de hoeveelheid m² graszoden die je nodig hebt om dit grasveld te bedekken. Rond af op 2 decimalen.

Uitwerking:

- Bereken eerst de straal, dat is 1/2x de diameter, dus de straal is 4,9 meter.
- Dus r = 4,9.
- Gebruik formule: oppervlakte cirkel = straat x straal x π
- Invullen levert: oppervlakte cirkel = 4,9 x 4,9 π => 75,43 m².

Meer weten over de oppervlakte cirkel?